This campaign closed on Mar 31, 2018 and $1,196 is being sent to the field.

Water In Need

Read Mission Statement

844 million people live without access to safe, clean water. Every day, about 1,400 children die from diseases caused by unsafe water and poor sanitation.

Women and children are mostly affected by the water crisis, as they are often responsible for collecting water from muddy ponds and rivers. First of all this takes time away from work, school and caring for family and secondly usually collected water is full of diseases.

But it doesn’t have to be that way. There are simple solutions like drilled wells, spring protections and BioSand filters that help provide clean water to communities around the world.

I started this fundraising campaign to help charity: water build these types of projects around the world, and I'm looking for anyone who can help me.

100% of the money will be used to build clean water projects. Even better, charity: water will show us exactly which projects we funded once they've been fully completed (which takes about 18 months). That means we'll know the locations and names of the communities we helped.

Please donate to my campaign -- anything you can give is a huge help and for every donor of $100 or sign a hat and bring it personally or send it :) as a special thank you for your support.

Join me!

Tauri Vahesaar

Charity Water is also supported by
Ed Sheeren
https://www.looktothestars.org/celebrity/ed-sheeran
Richard Brandson
https://www.looktothestars.org/celebrity/richard-branson
Ellen DeGeneres
https://www.looktothestars.org/celebrity/ellen-degeneres
George Clooney
https://www.looktothestars.org/celebrity/george-clooney

and many more.
Tony Hawk has gave up his 47th and 49th birthday for Charity Water fundraising and has made really big impact!
https://tinyurl.com/y8wm2puw

--------------------------------------

Pea 800 miljonit inimest elavad ligipääsuta puhtale joogiveele. Iga päev sureb umbes 1400 last haigustesse, mis on põhjustatud saastunud veest ning kehvadest sanitaartingimustest.

Peamiselt mõjutab veekriis naisi ja lapsi, kuna enamasti on just nende ülesandeks vee kogumine mudastest tiikidest ja jõgedest, mis asuvad tihtipeale kümnete kilomeetrite kaugusel. Esiteks toimub see koolis käimise, töötamise ja perekonna eest hoolitsemise arvelt ning teiseks sisaldab kogutud vesi tavaliselt mitmeid eluohtlikke haigusi.

Aga see ei pea niimoodi olema! Lihtsad lahendused nagu puurkaevud, allikate kaitsesüsteemid ning BioSand filtrid hõlbustavad puhta joogivee hankimist asukohast sõltumata.
Ma algatasin selle rahakogumiskampaania, et aidata Charity: Water nimelisel organisatsioonil rajada puhta vee kogumiseks vajalikke projekte üle terve maailma ning ma kutsun kõiki üles võimaluse korral mind aitama.

100% annetatavast rahast läheb puhta vee projektide ehitamiseks. Mis veel parem, Charity: Water näitab oma rahastajatele, millised projektid valmis ehitati (milleks kulub umbes 18 kuud). See tähendab, et saame teada nende kogukondade asukohad ja nimed, keda me aitasime.

Palun anneta minu kampaania jaoks – igasugune summa on suureks abiks! Igale annetajale, kes on kampaaniat toetanud $100 või suurema summaga, saadan eriliseks tänutäheks autogrammiga foto.

Ühinege minuga õilsa eesmärgi nimel!
https://my.charitywater.org/tauri-viljar-vahesaar/water-in-need

Tauri Vahesaar

Charity: Water organisatsiooni toetavad ka:
Ed Sheeran
https://www.looktothestars.org/celebrity/ed-sheeran
Richard Branson
https://www.looktothestars.org/celebrity/richard-branson
Ellen DeGeneres
https://www.looktothestars.org/celebrity/ellen-degeneres
George Clooney
https://www.looktothestars.org/celebrity/george-clooney
Ja veel paljud teised.

Näiteks Tony Hawk tähistas enda 47ndat ja 49ndat sünnipäeva Charity: Water kogumiskampaaniaga ning on sellega juba suure panuse andnud!
https://tinyurl.com/y8wm2puw

$1,196

 • 39 people will get clean water
 • 0 days left to donate
34%
$3,500

This campaign closed on Mar 31, 2018 and the money is being sent to the field. Still want to donate? You can give directly to charity: water.

Donate To charity: waterSee What Happens Next
Top donors listed by:
The Co operating Church of St Clare$140
Heix$111
Anonymous$110
Jojo$80
RKKangro$60

Diseases from unsafe water and lack of basic sanitation kill more people every year than all forms of violence, including war. Your donation will help change that.

100 percent

Private donors cover our operating cost so that 100% of all public donations can go directly to water project costs.

844 million people live without access to safe, clean water. Every day, about 1,400 children die from diseases caused by unsafe water and poor sanitation.

Women and children are mostly affected by the water crisis, as they are often responsible for collecting water from muddy ponds and rivers. First of all this takes time away from work, school and caring for family and secondly usually collected water is full of diseases.

But it doesn’t have to be that way. There are simple solutions like drilled wells, spring protections and BioSand filters that help provide clean water to communities around the world.

I started this fundraising campaign to help charity: water build these types of projects around the world, and I'm looking for anyone who can help me.

100% of the money will be used to build clean water projects. Even better, charity: water will show us exactly which projects we funded once they've been fully completed (which takes about 18 months). That means we'll know the locations and names of the communities we helped.

Please donate to my campaign -- anything you can give is a huge help and for every donor of $100 or sign a hat and bring it personally or send it :) as a special thank you for your support.

Join me!

Tauri Vahesaar

Charity Water is also supported by
Ed Sheeren
https://www.looktothestars.org/celebrity/ed-sheeran
Richard Brandson
https://www.looktothestars.org/celebrity/richard-branson
Ellen DeGeneres
https://www.looktothestars.org/celebrity/ellen-degeneres
George Clooney
https://www.looktothestars.org/celebrity/george-clooney

and many more.
Tony Hawk has gave up his 47th and 49th birthday for Charity Water fundraising and has made really big impact!
https://tinyurl.com/y8wm2puw

--------------------------------------

Pea 800 miljonit inimest elavad ligipääsuta puhtale joogiveele. Iga päev sureb umbes 1400 last haigustesse, mis on põhjustatud saastunud veest ning kehvadest sanitaartingimustest.

Peamiselt mõjutab veekriis naisi ja lapsi, kuna enamasti on just nende ülesandeks vee kogumine mudastest tiikidest ja jõgedest, mis asuvad tihtipeale kümnete kilomeetrite kaugusel. Esiteks toimub see koolis käimise, töötamise ja perekonna eest hoolitsemise arvelt ning teiseks sisaldab kogutud vesi tavaliselt mitmeid eluohtlikke haigusi.

Aga see ei pea niimoodi olema! Lihtsad lahendused nagu puurkaevud, allikate kaitsesüsteemid ning BioSand filtrid hõlbustavad puhta joogivee hankimist asukohast sõltumata.
Ma algatasin selle rahakogumiskampaania, et aidata Charity: Water nimelisel organisatsioonil rajada puhta vee kogumiseks vajalikke projekte üle terve maailma ning ma kutsun kõiki üles võimaluse korral mind aitama.

100% annetatavast rahast läheb puhta vee projektide ehitamiseks. Mis veel parem, Charity: Water näitab oma rahastajatele, millised projektid valmis ehitati (milleks kulub umbes 18 kuud). See tähendab, et saame teada nende kogukondade asukohad ja nimed, keda me aitasime.

Palun anneta minu kampaania jaoks – igasugune summa on suureks abiks! Igale annetajale, kes on kampaaniat toetanud $100 või suurema summaga, saadan eriliseks tänutäheks autogrammiga foto.

Ühinege minuga õilsa eesmärgi nimel!
https://my.charitywater.org/tauri-viljar-vahesaar/water-in-need

Tauri Vahesaar

Charity: Water organisatsiooni toetavad ka:
Ed Sheeran
https://www.looktothestars.org/celebrity/ed-sheeran
Richard Branson
https://www.looktothestars.org/celebrity/richard-branson
Ellen DeGeneres
https://www.looktothestars.org/celebrity/ellen-degeneres
George Clooney
https://www.looktothestars.org/celebrity/george-clooney
Ja veel paljud teised.

Näiteks Tony Hawk tähistas enda 47ndat ja 49ndat sünnipäeva Charity: Water kogumiskampaaniaga ning on sellega juba suure panuse andnud!
https://tinyurl.com/y8wm2puw

Read more

Updates and Comments

 • Ruth donated $25 - about 2 months ago

  Väike toetus puhta joogivee kaevude rajamiseks

 • Toomas ja Hedi donated $30 - about 2 months ago

  Kõikil on õigus puhtale veele. Väärt kampaania.

 • H
  Heix donated $111 - about 2 months ago

  There is so much that any person could do to help others and giving a few dollars is the least of them. Keep up the good work, Tauri!

 • A
  Anonymous donated $110 - about 2 months ago

  I would like to thank my family and friends who have supported and helped me contribute to the donation founded by Tauri

 • A
  Anonymous donated $40 - about 2 months ago

  it's really a pleasure help for this reason

 • O
  Olga donated $50 - 2 months ago

  Maybe it would be a good idea to plan a trip to the most needing water place and help build or apply stuff with a group of friends. I’m ready!

 • Hea sõber! donated $20 - 2 months ago

  Väga hea projekt, mis väärib tunnustust ja toetust 👍

 • T
  Tijmen donated $30 - 2 months ago

  A small amount from me can be a big impact for someone else! Keep up the good work bro!

 • S
  Siim Säkk donated $10 - 2 months ago

  Humans are in the peak of intelligence in terms of technology and etc, but still there are people in the world without the basic survival needs. Have we really reached the peak then.. ? In terms of human compassion there is still a lot to grow.

 • Tauri-Viljar Vahesaar 2 months ago

  Aitame inimestel puhast joogivett saada. Miljonitel inimestel puudub ligipääs puhtale joogiveele. Väikeste annetustega saab seda olukorda muuta charity: water projektide abil. Näiteks Charity : Water-it toetavad ka Ed Sheeren, Richard Brandson, Ellen DeGeneres, George Clooney ja Tony Hawk, kes andis enda 47. ja 49. sünnipäeva Charity Water toetuseks. https://tinyurl.com/y8wm2puw

Diseases from unsafe water and lack of basic sanitation kill more people every year than all forms of violence, including war. Your donation will help change that.

100 percent

Private donors cover our operating cost so that 100% of all public donations can go directly to water project costs.